Η αρπαγή της σιωπής

Σιωπή.. Μόλις προφέρεις το όνομα της παύει να υπάρχει! Η αρπαγή της σιωπής είναι ένα κείμενο για την ανθρώπινη επικοινωνία. Μέσα σε ένα θορυβώδες περιβάλλον που ζούμε μας έχει λείψει. Σε κάποιους δεν είναι...