Ημερήσιο αρχείο: Μάιος 24, 2012

Το παλιό σχολειό

Το παλιό σχολειό

Θυμάμαι γλυκά τις ιστορίες που μου λέει πότε πότε η μαμά μου για το ‘παλιό’ σχολειό της. Για την καλοσιδερωμένη ποδιά της, τη βίτσα του δασκάλου και το κούτσουρο που έπρεπε να κρατάει μαζί...