Ημερήσιο αρχείο: Ιούνιος 5, 2012

Ο πλανήτης εκπέμπει S.O.S.

Ο πλανήτης εκπέμπει S.O.S.

Η αφήγηση ενός παιδιού και τα ερωτήματα του για τις περιβαλλοντικές καταστροφές. Μια πυρκαγιά στη περιοχή του και ταυτόχρονα οι πλημμύρες στην Ευρώπη τον προβληματίζουν. Όμως κανείς.. ούτε συνομήλικος, ούτε ενήλικας τον ακούει.. Ποιός...