Ημερήσιο αρχείο: Ιούνιος 25, 2012

Τα σιδερένια παπούτσια

Τα σιδερένια παπούτσια

Κάποιοι λέγανε πως, όταν κάποιος αγαπά πολύ ή θέλει κάτι ή πιστεύει σε κάποια ιδέα, τότε για την αγάπη του, τα θέλω του ή τις ιδέες του τόσο πολύ θα αγωνιστεί και τόσο θα...