Φυσάει..ας στείλουμε μηνύματα σε όλο το κόσμο

Βλέπω από το παράθυρο μου, τον άνεμο που δέρνει το δέντρο και το απογυμνώνει από τα φύλλα του.Όταν φυσάει πολύ, τα φύλλα των δέντρων ταξιδεύουν. Τρέχουν στο δρόμο και γρήγοραφτάνουν σε άλλες γειτονιές. Δεν...