Ημερήσιο αρχείο: Νοέμβριος 13, 2012

Γνωρίζω το νερό

Γνωρίζω το νερό

Νερό! Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Σε ορατή και αόρατη μορφή, το νερό διατηρεί τη ζωή στο πλανήτη και συμβάλλει σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Σκεφτείτε το σπίτι σας μια μέρα...