Ημερήσιο αρχείο: Δεκέμβριος 17, 2012

Βιβλιοθήκη:Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν τα κάτω πάνω!

Βιβλιοθήκη:Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν τα κάτω πάνω!

”Κάτω από τη γη, εκεί που οι ρίζεςτων δέντρων δε φτάνουν,εκεί που το φως του ήλιου δε φωτίζει,εκεί που δεν ακούγονται τα τζιτζίκιαόταν τζιτζικίζουν, τα κοκόρια όταν κοκορίζουν,τα σκυλιά όταν γαβγίζουν, τα παπιάόταν παπίζουν...