Περι-διαβάΖουμε:Διαβάζοντας online! Δωρεάν ανάγνωση βιβλίων στο διαδίκτυο!

Υπάρχουν πολλές σελίδες στο διαδίκτυο που δίνουν την δυνατότητα στους αναγνώστες να διαβάζουν online ή να κατεβάζουν βιβλία.  photo via  Αρκετοί λένε ότι με αυτό τον τρόπο θα επέλθει το τέλος του βιβλίου.. εγώ υποστηρίζω ότι είναι ένας τρόπος το...