Περι-διαβάΖουμε:Η βιβλιοθεραπεία για παιδιά και η βιβλιοθεραπεία στην εκπαίδευση

”Θα ευχόμουν στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης πολλοί άνθρωποι να βρουν διέξοδο στα προβλήματά τους με αυτή τη διαχρονική μέθοδο (σημ. της βιβλιοθεραπείας) και να προβούν σε αναζήτηση λύσεων και στάσεων ζωής, όταν νιώθουν...