Θεραπευτικές ιστορίες για παιδιά.

Ένα παραμύθι, μια μικρή ιστορία έχει μεγάλη δύναμη.Μπορεί να παρηγορήσει,να ενθαρρύνει, να ενισχύσειμικρούς και μεγάλους.Για αυτό κάποιες ιστορίες μπορούν να χαρακτηριστούν θεραπευτικές.Είναι όμως αυτές οι ιστορίες μόνο για εκείνουςπου πιθανά να αντιμετωπίζουν δυσκολίες;Δηλαδή θα διαβάσουμε...